สมัครเรียน วิธีการเรียน คำถามที่พบบ่อย กิจกกรมปฐมนิเทศ

เอกสารการสมัครเรียนปริญญาตรี

๑.ใบสมัครเรียน ป.ตรี

๒.ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ป.ตรี

๓.ใบเทียบโอน ป.ตรี

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารของคุณให้ปริ้นติดหน้าซองสีน้ำตาลแล้วส่งไปรษณีย์

เอกสารการสมัครเรียนปริญญาโท

๑๑.ใบสมัครเรียน ป.โท

๑๒.ใบค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ป.โท

๑๓.ใบ บว.01 ป.โท
   
๒๑.ใบสมัคร ป.โท บริหารการศึกษา
๒๒.ใบ ปว.01 บริหารการศึกษา
   
๓๑.ใบสมัคร ป.โท หลักสูตรการสอน
๓๒.ใบ ปว.01 หลักสูตรการสอน
   

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารของคุณให้ปริ้นติดหน้าซองสีน้ำตาลแล้วส่งไปรษณีย์

 
Copyright 2014 ©, by Design by Administrator · www.สมัครเรียนออนไลน์.com