สมัครเรียน วิธีการเรียน คำถามที่พบบ่อย กิจกกรมปฐมนิเทศ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : จบ ปวส.ไฟฟ้าสามารถเลือกสายไหนได้บ้างคะ แล้วตลอดหลักสูตรมีกี่วิชา ?
ตอบ : จบ ปวส. ไฟฟ้ามา เรียนต่อบริหารธุรกิจสาขาไหนก็ได้ค่ะ และนักศึกษาสามารถเอารายวิชาของปวส.มาเทียบโอนได้ รายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่ต้องเรียนใหม่
ถาม : เรียนยังไง ?
ตอบ : ป.ตรี 1ปี / มี 2เทอมกับอีก / 1ซัมเมอร์ (1เทอมมี / 5เดือนเรียนได้ 7วิชา) (ซัมเมอร์ 2เดือน / ได้อีก 3วิชา) นับว่าเป็นโอกาสดีของคนไทย ในวัยทำงาน และผ่านประสบการณ์ชีวิต การทำงานในระดับต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม พวกนายช่าง เกษตรกรรม ผู้ใช้แรงงาน อบต. ผญบ. กำนัน และสาขาวิชาชีพอื่นๆ อีกมากมาย พวกเราเห็นด้วยไหมที่ ตาม พรบ.การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ สถาบันอุดมศึกษา เปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญา ในระบบการศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้เปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ถาม : เรียนผ่านระบบเครือข่ายเป็นแบบไหนครับ ?
ตอบ : เป็นการเรียนผ่านระบบเครือข่ายโดย นักศึกษาสามารถเข้าห้องเรียน ดาวน์โหลดตำราเรียนเพื่อศึกษาได้เอง ทำงานมอบหมายตามที่กำหนดให้ครบ มีคะแนนเก็บทุกวิชา พร้อมสอบกับภาคปกติ
ถาม : แล้วเขาเปิดสอนที่ไหน ยังไงครับ ?
ตอบ : เรียนผ่านระบบเครือข่ายที่บ้าน ที่ทำงาน ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ตามอัธยาศัย
ถาม : ได้รับการรับรองจาก สกอ. และ กพ. หรือยังครับ ?
ตอบ : ได้รับการรับรอง ทั้งสกอ. และ กพ. เรียบร้อยแล้วทุกสาขาวิชาคะ สามารถดูรายละเอียดการรับรองได้ที่นี้ คลิก
Copyright 2014 ©, by Design by Administrator · www.สมัครเรียนออนไลน์.com